Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!

Tham quan nhà máy

Đội ngũ chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến, thiết bị tuyệt vời, phấn đấu để tạo ra cửa hàng Heli.

Heli thúc đẩy quá trình tiêu chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và sản xuất hàng loạt với các thiết bị mỹ thuật.Công ty giới thiệu thiết bị sản xuất mới để đảm bảo phần cứng cho các sản phẩm chất lượng cao.