Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!

Xem những gì khác chúng tôi đang làm

  • 1

Về chúng tôi

Heli Machinery Manufacturing Co., Ltd

Heli Machinery Manufacturing Co., Ltd. được thành lập vào năm 2000 và là một công ty công nghệ có tính sáng tạo cao.Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm các bộ phận dưới gầm máy xúc và máy ủi, bao gồm con lăn theo dõi, con lăn vận chuyển, bánh xích, bộ làm việc, bánh xích asy, giày theo dõi, trục gầu, bánh răng, liên kết xích, liên kết xích, đĩa đai ốc, v.v.

Các sản phẩm

  • Sản phẩm nổi bật
  • Điểm đến mới
  • Facebook
  • youtube
  • tiktok